Studiedag

Studiedag ‘Bijbels denken over huwelijk en seksualiteit in 2019’

De Nashvilleverklaring is mede bedoeld als onderlegger voor een studiedag, die gehouden zal worden op 12 september 2019, Deo volente

Waarover?
Het uitgangspunt voor deze studiedag is, dat God de mens als man en vrouw geschapen heeft en het huwelijk heeft ingesteld als een levenslang verbond tussen één man en één vrouw. Er zijn drie pijlers:

– Theologische bezinning.
– Pastorale handreiking.
– Onderlinge gedachtewisseling.

Met het oog op dit laatste is er een uitvoerige forumbespreking waaraan verschillende personen deelnemen die vanuit de praktijk spreken.

Voor wie?
De studiedag is bedoeld voor allen die in kerk/gemeente werkzaam zijn in (Bijbels) onderwijs en pastoraat (denk aan predikanten/voorgangers, oudsten/ouderlingen, pastoraal werkers en catecheten). Het is een besloten bijeenkomst waarvoor aanmelden nodig is.

Door wie?
De aangezochte sprekers zijn theologen en hulpverleners die afkomstig zijn uit de hele kerkelijke breedte van hen die de verklaring onderschrijven.

Waar?
De studiedag wordt gehouden in Putten.

Programma
08.30   Inloop, registratie, ontmoeting, koffie/thee
09.30   Opening door ds. W. Visscher (Gereformeerde Gemeenten)
09.45   Cultuur-historische lezing door dr. M. Klaassen (Protestantse Kerk in Nedederland)
10.30   Pauze
10.45   Bijbels-theologische lezing door dr. P. de Vries (Hersteld Hervormde Kerk)
11.30   Vragenbeantwoording n.a.v. de lezingen
12.00   Afsluiting morgengedeelte door ds. M. de Rechter (Christengemeente)

12.15   Lunchpauze met soep, koffie en thee – met boekentafel en verschillende stands rondom huwelijk, gezin & seksualiteit; tijdens deze lunchpauze is er  gelegenheid voor onderlinge ontmoeting

13.00   Opening middaggedeelte door dr. J.A. Westrate (Gereformeerde Gemeenten in Nederland)
13.15   Lezing – Pastorale handreiking door br. Ph. Nunn (Vergadering van gelovigen)
14.00   Pauze
14.15   Forumgesprek met vragen vanuit de werkgroep en uit de zaal (liefst schriftelijk ingediend) – met ervaringsdeskundigen m.b.t. pastorale praktijk en enkele leden van de werkgroep o.l.v. dr. S.D. Post (Gereformeerde Gemeenten)
16.00   Slotwoord middaggedeelte ds. J.M.J. Kieviet (Christelijke Gereformeerde Kerken)
16.15   Ontmoeting (doorpraten met leden van de werkgroep, boekentafel, etc.) – koffie/frisdrank 
17.00   Einde van de dag

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden

Bijlagen
Ter voorbereiding op de studiedag reiken we u graag de volgende documenten aan: