Studiedag

Studiedag ‘Bijbels denken over huwelijk en seksualiteit in 2019’

Programma

08.30   Inloop, registratie, ontmoeting, koffie/thee
09.30   Opening door ds. W. Visscher (Gereformeerde Gemeenten)
09.45   Cultuur-historische lezing door dr. M. Klaassen (Protestantse Kerk in Nedederland)
10.30   Pauze
10.45   Bijbels-theologische lezing door dr. P. de Vries (Hersteld Hervormde Kerk)
11.30   Vragenbeantwoording n.a.v. de lezingen
12.00   Afsluiting morgengedeelte door ds. M. de Rechter (Christengemeente)

12.15   Lunchpauze met soep, koffie en thee – met boekentafel en verschillende stands rondom huwelijk, gezin & seksualiteit; tijdens deze lunchpauze is er  gelegenheid voor onderlinge ontmoeting

13.00   Opening middaggedeelte door ds. A. Schultink (Gereformeerde Gemeenten in Nederland)
13.15   Lezing – Pastorale handreiking door br. Ph. Nunn (Vergadering van gelovigen)
14.00   Pauze
14.15   Forumgesprek met vragen vanuit de werkgroep en uit de zaal (liefst schriftelijk ingediend) – met ervaringsdeskundigen m.b.t. pastorale praktijk en enkele leden van de werkgroep o.l.v. dr. S.D. Post (Gereformeerde Gemeenten)
16.00   Slotwoord middaggedeelte ds. J.M.J. Kieviet (Christelijke Gereformeerde Kerken)
16.15   Ontmoeting (doorpraten met leden van de werkgroep, boekentafel, etc.) – koffie/frisdrank 
17.00   Einde van de dag