Nieuws

Oldebroek, 10-1-2019

Verklaring: Toelichting op publicatie Nashville-verklaring

De Nederlandse vertaling van Nashville-verklaring die vorige week door ons naar
buiten werd gebracht heeft veel stof doen opwaaien. Deze verklaring verwoordt
de visie op huwelijk en seksualiteit zoals die alle eeuwen door op grond van de
Bijbel is beleden. Die visie willen wij blijvend uitdragen.

De verklaring is ten onrechte gelezen als een anti-homodocument. Dat betreuren
we. Niet voor niets schreven we in ons nawoord dat zij die bij zichzelf een
homoseksuele gerichtheid herkennen, mogen weten in de christelijke gemeente
een volwaardige plaats te hebben. In dat nawoord werd door ons onder meer
schuld beleden voor het feit dat de pastorale zorg voor hen vaak onder de maat
is geweest.

De communicatie rondom de publicatie had beter gekund. De verwoording in de
verklaring kon op sommige punten aanleiding geven tot misverstanden. Dat
trekken wij ons aan. Sommigen hebben het document gelezen alsof met de
juiste aanpak een homoseksuele gerichtheid ‘genezen’ kan worden. Of dat het
erkennen of uitspreken van het homoseksueel gericht-zijn zonde is. Dat was en
is onze intentie niet. Want hoewel wij een homoseksuele praktijk afwijzen, wij
aanvaarden onze homoseksuele medemens.

Ook is de lijst met ondertekenaars op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen en
gepubliceerd. Het had niet mogen gebeuren dat er mensen op stonden die daar
niet expliciet toestemming voor hadden gegeven. Daarom zien wij voorlopig af
van het publiceren van ondertekenaars.

Ons voornemen is, ons eerst te richten op een studiedag waarop we met
predikanten en voorgangers de Nashville-verklaring nader bespreken. Als er meer te melden is, laten wij van ons horen.

Werkgroep Nashville-verklaring

PDF-versie