Geschiedenis

Hieronder vindt u in het kort de geschiedenis weergegeven van de vertaling, bekendmaking en het vervolg van de Nashvilleverklaring in Nederland.

29 augustus 2017
In de Verenigde Staten wordt de Nashville Statement gepubliceerd. Aanvankelijk 150 prominente theologen, uit een zeer breed kerkelijk spectrum, hebben deze ondertekend. De Nashville Statement vertolkt het Bijbelse standpunt over verschillende aspecten van huwelijk, man-vrouw en seksualiteit. 

Voorjaar 2018
De Engelstalige verklaring wordt door verschillende personen, onafhankelijk van elkaar, in het Nederlands vertaald en op een website geplaatst, maar blijft grotendeels onopgemerkt.

Begin december 2018
Vanwege de zorg over verschuivingen in de theologie over huwelijk en (homo)seksualiteit brengt een aantal theologen een verklaring naar buiten.

Half december 2018
Genoemde verklaring is aanleiding om de Nashvilleverklaring naar voren te halen, als een document met een bredere reikwijdte. Deze wordt aan enkele politici en theologen voorgelegd, en vervolgens aan vele predikanten en voorgangers toegestuurd met het verzoek te ondertekenen. Uit de hele breedte van christelijk Nederland komen er handtekeningen. Intussen wordt ook de vertaalde tekst bijgewerkt en van een naschrift voorzien.

28 december 2018
Twee hoogleraren schrijven in het Reformatorisch Dagblad een kritisch artikel over het verzoek tot ondertekening van de Nashvilleverklaring. Tot dusver was de verklaring hoofdzakelijk bekend onder theologen, maar nu wordt ze bekend bij een breder publiek.

2 januari 2018
Degenen die meegewerkt hadden aan de verspreiding en vertaling van de Nashvilleverklaring reageren in een opinieartikel.

5 januari 2019
Omdat nu de naam ‘Nashville’ op de radar is maar de tekst bij velen nog onbekend, verzoekt de hoofdredactie van het RD om publicatie van de integrale tekst. De personen die nu als ‘werkgroep’ fungeren gaan akkoord. In allerijl besluit de werkgroep om de Nashvilleverklaring ook online te zetten. Onbewust is dit de versie waaronder de namen van ondertekenaars staan. Dit zonder dat de ondertekenaars weten dat het nu zou gebeuren. Bovendien is het voornemen van de werkgroep om nog een veel grotere groep predikanten de verklaring ter ondertekening toe te zenden. Op deze dag komen reacties in de (sociale) media vooral uit christelijke kring.

6 januari 2019
Zondag. Voor de werkgroepleden een rustdag, waarop zij niet online zijn. In de media begint echter grote aandacht voor de Nashvilleverklaring te komen, met name als gesignaleerd wordt dat ook mr. C.G. van der Staaij (SGP) onder de ondertekenaars vermeld staat. Er wordt op deze dag geen contact opgenomen met iemand van de werkgroepleden. Zonder dat hen gevraagd is om de bedoeling van het document toe te lichten, wordt het geframed als anti-homodocument. O.a. minister I. van Engelshoven spreekt zich in krachtige bewoordingen uit.

7 januari 2019
Op deze dag breekt een grote storm los over de Nashvilleverklaring. De werkgroepleden worden overspoeld door mediaverzoeken. Er is veel en forse kritiek, tot aangifte aan toe; verschillende personen worden vanwege hun handtekening door hun werkgever op het matje geroepen. Toch is er ook de gelegenheid om uit te leggen dat de Nashvilleverklaring in feite niet meer behelst dan wat christenen tot voor kort altijd en overal over deze zaken geloofd hebben.

’s Avonds legt Van der Staaij bij Jinek uit, dat hij weliswaar niet in strikte zin ondertekend heeft, maar ook waarom hij de inhoud van de verklaring onderschrijft.

9 januari 2019
Eén van de Amerikaanse eerste ondertekenaars van de Nashville Statement, Albert Mohler, reageert op de commotie in Nederland.
De werkgroep brengt een persbericht uit.

6 februari 2019
De werkgroep biedt een terug- en vooruitblik aan ter publicatie in de krant (RD), maar dit wordt afgewezen. Hier vindt u daarvan de tekst.

16 februari 2019
Er is kortstondige aandacht voor de mededeling dat er een vereenvoudigde versie komt – hoewel dit reeds eerder aangekondigd is. De werkgroep doet geen uitspraak over een termijn, maar geeft aan deze vereenvoudigde versie en de studiedag in rust voor te willen bereiden.

26 februari 2019
Het kabinet beantwoordt kamervragen over de Nashvilleverklaring.

14 april 2019
Een gerenommeerd christelijk ethicus, Jos Douma, spreekt zich uit over de Nashvilleverklaring, die hij in hoofdlijnen bijvallen kan. Omdat volgens hem de verklaring gelezen kan worden alsof homoseksualiteit genezen kan worden, heeft hij niet ondertekend. Omdat dit echter een misverstand is, schrijft de werkgroep een korte reactie voor de krant. 

14 mei 2019
Er wordt een petitie ter ondersteuning van de Nashvilleverklaring aangeboden aan de Tweede KamerDeze petitie is overigens opgesteld onafhankelijk van de werkgroep.

16 mei 2019
De Tweede Kamer debatteert over de Nashvilleverklaring, in het bijzonder over het aandeel van mr. C.G. van der Staaij daarin. 

24 mei 2019
De werkgroep verspreidt breed een uitnodiging voor de studiedag.

12 september 2019
In Putten belegt de werkgroep een studiedag. Deze wordt bezocht door ruim 200 mensen vanuit heel veel verschillende kerken. Hierin wordt de boodschap van de Nashvilleverklaring breder uitgelegd en toegepast voor de omgang met o.a. mensen met homoseksuele gevoelens. De lezingen van de studiedag kunt u hier terugkijken.
 
December 2019
De werkgroep werkt aan een breder beraad dat zich bezig houdt met vraagstukken rond huwelijk, seksualiteit en man/vrouw.