FAQ

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen (frequent asked questions) naar aanleiding van de Nashvilleverklaring.

Waarom de Nashvilleverklaring?

Wij vinden het belangrijk dat in deze tijd duidelijk verteld wordt hoe belangrijk het is om zuinig te zijn op het huwelijk.

Wat is de kern van deze verklaring?

Dat het christelijk huwelijk een levenslang verbond is tussen één man en één vrouw, en dat dit een geweldige gave is van God onze Schepper. Wij zijn er diep van overtuigd, dat een leven volgens Zijn instellingen goed is voor mens en samenleving.

Is de Nashvilleverklaring dan geen anti-homodocument?

Nee, zeker niet! Wij willen ieder mens, lhbt’er of niet, van harte liefhebben. Wij zeggen echter wel, dat een leven in een homoseksuele relatie ingaat tegen de manier waarop God het bedoeld heeft.

Waarom willen jullie zo nodig hierover een verklaring afleggen?

Dit is niet het belangrijkste onderwerp waar het in de kerk over gaat. Maar wij merken wel, dat in deze tijd de Bijbelse visie op het huwelijk sterk bestreden wordt. Daarom willen we juist op dit punt in de bres staan.

Waarom kiezen jullie de vorm van een verklaring?

Publiekelijk wordt het huwelijk zoals God dat bedoeld heeft ondergraven. Publiekelijk willen wij het er daarom voor opnemen. Wij doen dit in gezamenlijkheid, omdat het maar niet om een privémening gaat. Maar wij doen dit wel persoonlijk, omdat iedereen ons er op mag bevragen.

Maar toch niet alle christenen denken er zo over?

Dat klopt. Op dit punt is grote verscheidenheid ontstaan, hoewel het standpunt in deze verklaring lange tijd algemeen geldend was. Wij zijn er van overtuigd dat het standpunt wat veel eeuwen lang in allerlei culturen gangbaar was nog steeds van toepassing is, en dat de Bijbel daarin een voor iedereen altijd geldende boodschap heeft.

Beseffen jullie dan niet dat je er mensen mee kwetst?

Wij beseffen dat sommigen zich gekwetst voelen. Wij voelen hierbij zelf ook pijn.  Maar we willen graag duidelijk maken, dat deze verklaring niet gericht is tegen personen. Wij spreken juist uit liefde, omdat we er diep van overtuigd zijn dat het leven volgens Gods instellingen goed is voor alle mensen, en voor de samenleving als geheel.
Misschien is het goed hier aan toe te voegen, dat veel ondertekenaars predikant of voorganger zijn in een christelijke gemeente. Eén van hun belangrijkste bezigheden is, het bezoeken van mensen en hen bijstaan in hun moeiten en zorgen. Dat geldt homo’s en transgenders net zo goed als anderen! Dit werk doen zij met vanuit de liefde van hun hart, vanwege de liefde van God.

Wat is dan wél de kern van de boodschap van de kerk?

Dat er één God is Die alles gemaakt heeft. Hij heeft recht op ons leven. Vanuit onszelf leven we ver bij Hem vandaan. Hij heeft Zijn Zoon gestuurd naar deze wereld om zondaren als wij te redden. Door Hem is er vrede mogelijk met God. Wie met God mag leven, die kent het grootste geluk van hemel en aarde. Dat gunnen wij iedereen.

Is een andere gerichtheid te genezen?

Hoewel sommige media die indruk wekken, is dat niet wat de Nashvilleverklaring zegt. Hoewel wij niet uitsluiten dat het in sommige gevallen mogelijk is om een andere gerichtheid achter te laten, is het de praktijk dat veel christenen hier een leven lang mee te strijden hebben.

Waarom richten jullie je alleen op deze zonden?

Het is waar dat de Nashvilleverklaring zich richt op Gods bedoeling met het huwelijk en seksualiteit. Wij willen daarover duidelijk naspreken wat God in Zijn Woord ons daarover zegt. In onze tijd is dat nodig, omdat buiten en soms ook binnen de kerk hierover iets geleerd wordt, wat tegen Gods Woord ingaat. Met de Nashvilleverklaring zeggen we niet dat andere zonden er niet toe doen. Wij geloven dat elk ingaan tegen Gods Woord zonde is.

Jullie doen alsof jullie beter zijn

Dat wij ons uitspreken voor de Bijbelse opvattingen over het huwelijk en seksualiteit, wil niet zeggen dat wij ons beter voelen dan mensen die met een andere gerichtheid worstelen. Als Kerk van Christus belijden wij dat wij allemaal zondaars zijn, die het nodig hebben om van Christus vergeving en een nieuw leven te ontvangen.

Jullie sluiten mensen met een andere gerichtheid buiten

Dat wij duidelijk naspreken wat God in Zijn Woord ons zegt, wil niet zeggen dat wij mensen buitensluiten. Ieder mens, homoseksueel, transgender of heteroseksueel is een zondaar, die het nodig heeft om van Christus vergeving en een nieuw leven te ontvangen. Iedereen die in gehoorzaamheid aan het Woord van God zijn zonden belijdt, tot Christus gaat om vergeving, en vanuit Zijn kracht in een nieuw leven gaat leven, strijdend tegen de zonden, wordt door God binnengesloten en zou ook door de kerkelijke gemeente binnengesloten dienen te worden.

Wij ontkennen niet dat hierin ook door de kerk fouten gemaakt zijn en worden. Daarvoor verwijzen wij graag naar het Naschrift.